Välkommen som medlem!

Alla pensionärer,även make eller sambo till medlem kan beviljas medlemskap. SUV är en politiskt, fackligt och religiöst neutral förening för pensionärer – bildad 1991 – av pensionärer i samarbete med Folkuniversitetet i Växjö.

Vad ingår?

Fria föreläsningar vid månadsmöten, möjlighet att till låg kostnad delta i studiecirklar, studiebesök, studieresor och lyssna till föreläsningar i aktuella ämnen.

Medlemskap

Medlemskap gäller när årsavgiften är betald och är en förutsättning för att få deltaga i de olika aktiviteterna. Nya medlemmar betalar, efter kontakt med SUV:s expedition, medlemsavgiften mot faktura. Medlemskort som medföljer fakturan blir giltigt när fakturan är betald.

Vad kostar det?

Medlemsavgiften är 200 kronor för Helår.

Den 25 maj 2018 inför EU en förordning som heter GDPR (General data protection regulation). På svenska kallas den Dataskyddslagen. Tanken med den är att alla EU:s medlemsländer ska göra likadant när det gäller behandlingen av personuppgifter. Det är även tänkt att skyddet ska bli bättre och att oförsiktig hantering av dessa ska minska. Lagen ersätter nuvarande PUL (Person- och uppgiftslagen). Styrelsen har också utsett en ledamot som ansvarar för dataskyddet.

Senioruniversitetet Växjö behöver nedanstående uppgifter om dig för att kunna hantera ditt medlemskap och dina anmälningar till föreläsningsserier, studiecirklar, studiebesök och resor.

* obligatoriskt fält

ex 123456-7890
ex 0470-12 34 56
ex 0123-12 34 56